10 maja 2019

KONKURS JĘZYKOWY

Dnia 9 maja 2019 r. byliśmy organizatorami XVIII Gminnego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Rędziny pod patronatem Wójta Gminy Rędziny Pawła Militowskiego. Do konkursu przystąpiło 29 uczestników. Test konkursowy obejmował następujące umiejętności: słuchanie, czytanie, funkcje i środki językowe oraz zadania leksykalno-gramatyczne. Oto zwycięzcy konkursowych zmagań I miejsce - Bartłomiej Rozenberg - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rędzinach, II miejsce – Nina Zawadzka¬ - Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudnikach, III miejsce - Rita Radecka - Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana PawłaII w Rudnikach, Igor Chobot – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Rędzinach. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów językowych!