Dostępność specjalistów z  zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej w roku szkolnym 2023/2024:

Pedagog szkolny mgr Aleksandra Żaba - Stępień

Poniedziałek:        09.50 - 11.50

Wtorek:                   8.45 - 11.45

Środa:                      8.50 - 11.50

Czwartek:               8.45 - 11.45

Piątek:                     7.45 - 10.45

Kontakt z pedagogiem szkolnym: - za pomocą e-dziennika /librus/ - e-mail na adres: aleksandra.zaba-stepien@zsp2redziny.pl

 

Pedagog specjalny mgr  Anna Kopyto

 

Szkoła

Poniedziałek:       8.50 - 9.50

Wtorek:                 11.10 - 11.30   oraz    12.30 - 13.25

                                 13.25 -13.55  (w ramach godziny dostępności)

Środa:                    07.50 - 08.50 (porady i konsultacje z rodzicami)

Czwartek:             11.40 - 12.40

Przedszkole

Poniedziałek:     12.00 - 12.30

Wtorek:                 8.00 - 9.00  (porady i konsultacje z rodzicami 8.00-8.30)

Środa:                   11.30 - 12.00    oraz    12.00 -12.30 (w ramach godziny dostępności)

Czwartek:             8.00 - 9.00

Piątek:                  11.00 - 11.30 oraz 12.00 - 12.30

 

Kontakt z pedagogiem specjalnym:

- za pomocą e-dziennika /librus/

- e-mail na adres:annakopyto@o2.pl

 

Psycholog szkolny 

 
Skip to content