HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM  NR 2 W RĘDZINACH  NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Lp.   Termin Zakres zadań
1. 17.01.2022 – 31.01.2022 Przyjmowanie deklaracji rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola o chęci kontynuowania wychowania przedszkolnego Deklaracja_uczeszczania_do_Przedszkola_2022-2023
2. 01.02.2022 – 03.02.2022 Ustalenie liczby wolnych miejsc po przyjęciu deklaracji
3. 04.02.2022 Podanie do publicznej wiadomości informacji o wolnych miejscach w przedszkolu i kryteriach
4. 07.02.2022 – 28.02.2022 Składanie wniosków wraz z załącznikami Wniosek przyjęcia dziecka do Przedszkola 2022-2023
5. 01.03.2022 – 04.03.2022   Postępowanie rekrutacyjne, ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego.
6. 07.03.2022 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
7. 07.03.2022 – 11.03.2022 Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do wybranego przedszkola. Potwierdzenie woli 2022 - 2023
8. 14.03.2022 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola
  IV. Postępowanie uzupełniające
1.   15.03.2022   Podanie do publicznej wiadomości informacji o wolnych miejscach
2. 16.03.2022 - 23.03.2022 Składanie wniosków wraz z załącznikami
3. 24.03.2022 - 25.03.2022 Ustalenie wyników postępowania uzupełniającego.
4. 28.03.2022 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
5. 29.03.2023 – 31.03.2022 Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do wybranego przedszkola.
6. 01.04.2022 Podanie do publicznej wiadomości kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola
 
Skip to content