HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO  GMINNEGO PRZEDSZKOLA W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM  NR 2 W RĘDZINACH  

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 
Lp.   Termin Zakres zadań
1. 12.02.2024r. – 23.02.2024r. Przyjmowanie deklaracji rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola o chęci kontynuowania wychowania przedszkolnego Deklaracja_uczeszczania_do_Przedszkola_2024-2025 (1)
2. 26.02.2024r. – 28.02.2024r. Ustalenie liczby wolnych miejsc po przyjęciu deklaracji
3. 29.02.2024r. Podanie do publicznej wiadomości informacji o wolnych miejscach w przedszkolu i kryteriach
4. 01.03.2024r. – 18.03.2024r. Składanie wniosków wraz z załącznikami Wniosek przyjęcia dziecka do Przedszkola 2024-2025
5. 19.03.2024r. – 21.03.2024r.   Postępowanie rekrutacyjne, ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego.
6. 25.03.2024r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
7. 26.03.2024r. – 05.04.2024r. Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do wybranego przedszkola. Potwierdzenie woli 2024 - 2025 
8. 08.04.2024r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola
  IV. Postępowanie uzupełniające
1.   Do 31.08.2024r.   Podanie do publicznej wiadomości informacji o wolnych miejscach wraz z harmonogramem rekrutacji uzupełniającej
W przypadku rekrutacji uzupełniającej prosimy o bieżące śledzenie informacji na stronie placówki: https://zsp2redziny.pl
Skip to content