HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO  GMINNEGO PRZEDSZKOLA W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM  NR 2 W REDZINACH  

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Lp.   Termin Zakres zadań
1. 30.01.2023 – 10.02.2023 Przyjmowanie deklaracji rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola o chęci kontynuowania wychowania przedszkolnego Deklaracja_uczeszczania_do_Przedszkola_2023-2024
2. 13.02.2023 – 15.02.2023 Ustalenie liczby wolnych miejsc po przyjęciu deklaracji
3. 16.02.2023 Podanie do publicznej wiadomości informacji o wolnych miejscach w przedszkolu i kryteriach
4. 20.02.2023 – 10.03.2023 Składanie wniosków wraz z załącznikami Wniosek przyjęcia dziecka do Przedszkola 2023-2024
5. 13.03.2023 – 15.03.2023   Postępowanie rekrutacyjne, ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego.
6. 16.03.2023 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
7. 20.03.2023 – 24.03.2023 Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do wybranego przedszkola. Potwierdzenie woli przyjęcia
8. 27.03.2023 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola
  IV. Postępowanie uzupełniające
1.   Do 31.08.2023   Podanie do publicznej wiadomości informacji o wolnych miejscach wraz z harmonogramem rekrutacji uzupełniającej
W przypadku rekrutacji uzupełniającej prosimy o bieżące śledzenie informacji na stronie placówki http://zsp2redziny.pl/  
Skip to content