Dyrektor  - mgr Agnieszka Ryś

Wicedyrektor - mgr Dorota Łukasik

Nauczyciele:

mgr IWONA DUDEK  JĘZYK POLSKI
mgr MAŁGORZATA DZIUBA  EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
mgr MAŁGORZATA DONDELA WOSIK JĘZYK NIEMIECKI, GEOGRAFIA
mgr ANNA FERDYCZAK EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
mgr BERNADETTA JÓZEFOWSKA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
mgr KATARZYNA MIARKA EDB
mgr KRZYSZTOF JABŁOŃSKI MUZYKA
mgr BEATA GULIŃSKA WOS, HISTORIA, WDŻ
mgr PRZEMYSŁAW BŁASZCZYK WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr DOROTA ŁUKASIK INFORMATYKA
mgr JACEK MISTARZ BIOLOGIA, TECHNIKA, INFORMATYKA
mgr ANNA MALCZEWSKA   JĘZYK ANGIELSKI
mgr ELŻBIETA KOWALCZYK CHEMIA
mgr GENOWEFA MIGOŃ  JĘZYK POLSKI,
mgr MAŁGORZATA DYDKOWSKA-CHŁÓD MATEMATYKA, INFORMATYKA
KS. PIOTR SOWA RELIGIA
mgr A. RYSZCZUK FIZYKA
mgr ALEKSANDRA ŻABA - STĘPIEŃ JĘZYK ANGIELSKI PEDAGOG SZKOLNY
 mgr ANNA KOPYTO  NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY, MATEMATYKA
 
Skip to content