Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

6.00-8.00

Schodzenie się dzieci. Dowolne zabawy w kącikach. Czynności organizacyjne, opiekuńcze i samoobsługowe.

8.00-8.20 -

Śniadanie

8.20-9.30

Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela

9.30-10.30

Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju wg wybranego programu wychowawczego. Realizowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

10.30-11.30

Zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze. Prace gospodarcze i porządkowe.

11.30-12.00

Czynności samoobsługowe i organizacyjne

12.00-12.30

Obiad

12.30-14.00

Odpoczynek - relaksacja i wizualizacja. Słuchanie bajek literackich i muzycznych. Pobyt na świeżym powietrzu. Zajęcia dodatkowe i twórcze – praca zespołowa i indywidualna. Zabawy z inicjatywy dzieci.

14.00-14.30

Podwieczorek

14.30 – 17.00

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy zorganizowane lub dowolne wg zainteresowań dzieci. Indywidualna praca stymulacyjna lub korekcyjno-kompensacyjna. Czynności opiekuńcze i samoobsługowe. Prace porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.

Zajęcia dodatkowe

3-LATKI

ZAJĘCIA DODATKOWE ORAZ ZAJĘCIA W RAMACH PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
10.45-11.00
Język angielski
 

 
14:00-14:30 Junior Active          
 11.30-11.45
Język angielski

4-LATKI

ZAJĘCIA DODATKOWE ORAZ ZAJĘCIA W RAMACH PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
 
10.00- 10.30
Język angielski
14:00-14:30 Junior Active  
 
11.00- 11.30 
Język angielski

5-LATKI

ZAJĘCIA DODATKOWE ORAZ ZAJĘCIA W RAMACH PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1100- 1130
Język angielski
   
 
 
10.30- 11.00
Język angielski
13:30-14:00 Junior Active

6-LATKI

ZAJĘCIA DODATKOWE ORAZ ZAJĘCIA W RAMACH PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek

Piątek

11.30- 12.00
Język angielski
         
 
11.00 - 11.30
Język angielski
13:00-13:30 Junior Active    
   
Skip to content