Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

6.00-8.00

Schodzenie się dzieci. Dowolne zabawy w kącikach. Czynności organizacyjne, opiekuńcze i samoobsługowe.

8.00-8.20 -

Śniadanie

8.20-9.30

Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela

9.30-10.30

Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju wg wybranego programu wychowawczego. Realizowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

10.30-11.30

Zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze. Prace gospodarcze i porządkowe.

11.30-12.00

Czynności samoobsługowe i organizacyjne

12.00-12.30

Obiad

12.30-14.00

Odpoczynek - relaksacja i wizualizacja. Słuchanie bajek literackich i muzycznych. Pobyt na świeżym powietrzu. Zajęcia dodatkowe i twórcze – praca zespołowa i indywidualna. Zabawy z inicjatywy dzieci.

14.00-14.30

Podwieczorek

14.30 – 17.00

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy zorganizowane lub dowolne wg zainteresowań dzieci. Indywidualna praca stymulacyjna lub korekcyjno-kompensacyjna. Czynności opiekuńcze i samoobsługowe. Prace porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.

Skip to content