Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

6.00-8.00

Schodzenie się dzieci. Dowolne zabawy w kącikach. Czynności organizacyjne, opiekuńcze i samoobsługowe.

8.00-8.20 -

Śniadanie

8.20-9.30

Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela

9.30-10.30

Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju wg wybranego programu wychowawczego. Realizowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

10.30-11.30

Zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze. Prace gospodarcze i porządkowe.

11.30-12.00

Czynności samoobsługowe i organizacyjne

12.00-12.30

Obiad

12.30-14.00

Odpoczynek - relaksacja i wizualizacja. Słuchanie bajek literackich i muzycznych. Pobyt na świeżym powietrzu. Zajęcia dodatkowe i twórcze – praca zespołowa i indywidualna. Zabawy z inicjatywy dzieci.

14.00-14.30

Podwieczorek

14.30 – 17.00

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy zorganizowane lub dowolne wg zainteresowań dzieci. Indywidualna praca stymulacyjna lub korekcyjno-kompensacyjna. Czynności opiekuńcze i samoobsługowe. Prace porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.

Zajęcia dodatkowe

3-LATKI

ZAJĘCIA DODATKOWE ORAZ ZAJĘCIA W RAMACH PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
   
1130 - 1200
Język angielski
1300- 1330
Zumba - zajęcia ruchowo-taneczne

1130 - 1200
Język angielski
   
       
1300 - 1330
Rytmika

4-LATKI

ZAJĘCIA DODATKOWE ORAZ ZAJĘCIA W RAMACH PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
 
10 30 - 1100
Język angielski
1300- 1330
Zumba – zajęcia ruchowo-taneczne
             
1300 - 1330
Rytmika
 
10 30 - 1100
Język angielski

5-LATKI

ZAJĘCIA DODATKOWE ORAZ ZAJĘCIA W RAMACH PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
     
1330 – 1400
Zumba - zajęcia ruchowo-taneczne
1100- 1130
Język angielski
1300 – 1330
Logoterapia
1100- 1130
Język angielski
1330 - 1400
Rytmika

6-LATKI

ZAJĘCIA DODATKOWE ORAZ ZAJĘCIA W RAMACH PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek

Piątek

1100- 1130
Język angielski
1400 – 1430
Zumba zajęcia ruchowo-taneczne
     
1300 – 1330
Religia
   
         
1330– 1400
Logoterapia
1130 - 1200
Język angielski
1330– 1400
Religia
1400 – 1430
Rytmika