Egzamin ósmoklasisty

Informacje o organizacji i przebiegu egzaminów znajdą Państwo tutaj: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023. Wszystkie inne dokumenty regulujące przebieg i organizację egzaminu ósmoklasisty znajdą Państwo na stronie CKE, w zakładce

Harmonogram, komunikaty i informacje

Informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 oraz aneksy obowiązujące w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024. W roku 2023 i 2024 Informatory należy czytać łącznie z AneksemAneks zawiera informacje o treściach informatora, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 i 2024 r.
  1. język polski
  2. matematyka
  3. język angielski
Aneksy do Informatorów o egzaminie ósmoklasisty w 2023 i 2024 r. :
  1. język polski
  2. matematyka
  3. język angielski
  Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centralna Komisja Egzaminacyjna informują, że na oficjalnym kanale Centralnej Komisji Egzaminacyjnej YouTube zostały zamieszczone filmy informacyjne o egzaminie ósmoklasisty. Prosimy Państwa o zapoznanie się ze wskazanymi wyżej materiałami.
Skip to content