Historia naszego przedszkola

Dawno, dawno temu za górami za lasami, za siedmioma rzekami, zostało otwarte, bardzo, jak na owe czasy nowoczesne-nasze przedszkole.   W trudzie i znoju budowane było ono przez wielkiego budowniczego Bonifacego Rzemienca. Opiekę i patronat nad naszym przedszkolnym królestwem objęła szacowna firma ”Cementownia Rudniki”. Z dawnych podań i legend wiadomo nam, iż była to kraina mlekiem i miodem płynąca. Żyło nam się wtedy, jak u Pana Boga za piecem. Był to rok 1966. Rządy w naszym przedszkolnym królestwie sprawowała wielce nam szanowna Pani Stanisława Jędrak, którą wspomagały nauczycielki-Łucja Sikora, Danuta Kaczmarek, Barbara Dudek. Wyśmienite potrawy przygotowywały miłe kuchareczki-Weronika Koza, Jadwiga Korn, Halina Kazior. Naszą dziatwą opiekowały się i dbały o porządek panie: Maria Sikora, Genowefa Łyżwa, Elżbieta Worwag. W naszym królestwie znajdowały się trzy komnaty: maluszki, średniaki, starszaki. Do królestwa przybywało 95 pacholąt z całej okolicy, by wspólnie się bawić i pracować i pobierać nauki. Już w tych zamierzchłych czasach urządzane były huczne bale i uroczystości przedszkolne: Dzień Nauczyciela, Choinka Noworoczna, Bal karnawałowy, Mikołaj, Dzień Dziecka. Wszystko to odnotowane jest w naszych sumiennie prowadzonych kronikach. Odwiedzali nas goście z dalekich stron – górnicy, hutnicy, lekarze, milicjanci, żołnierze znosząc nam liczne dary. Dzieci odwiedzały też liczne ościenne królestwa – przedszkole w Rudnikach z ulicy Fabrycznej, filharmonię w Częstochowie, wesołe królestwo w Chorzowie. Lata mijały, czas płynął a naszego przedszkola wyfruwały kolejne roczniki absolwentów. Pierwszy rocznik, który opuścił nasze przedszkole to pacholęta urodzone w 1960r. Wymienić tu można pana Andrzeja Murdzę, Mariusza Bondarenko, panie-Jolantę Filochę ,Małgorzatę Szadkowską. Zmieniały się też wychowawczynie. Na zawsze w sercach wychowanków zostaną panie-Krystyna Nowak, Krystyna Morel, Regina Tajchman, Jolanta Korgól, Grażyna Bińczyk i Milada Kaczmarek. Mijały lata rok za rokiem, aż nastał 1985r. i wtedy to nastąpiła wielka zmiana w naszym królestwie. Jako nauczycielki zaczęły pracować wychowanki przedszkola: Małgorzata Dziuba, Anna Murdza, Małgorzata Lipińska. W kuchni panowały – Józefa Migodzińska, Elżbieta Worwąg, Grażyna Grażkiewicz, a dziećmi pomagały opiekować się – Longina Strugacz, Teresa Radecka, Leonarda Kapica i Wiesława Łagiewka. I tak znaleźliśmy się w roku 1991, kiedy to rządy w naszym przedszkolu przejęła Marzanna Jędrzejczyk-Pakuła. Kolejne lata to lata wielkich zmian.Na zasłużoną emeryturę odeszły -dyrektor pani Stanisława Jędrak, nauczycielki-Krystyna Nowak, Krystyna Morel, Regina Tajchman. Pracę z dziećmi rozpoczęły nowe nauczycielki – Grażyna Wieczorek, Dorota Kromołowska,Urszula Gorzędowska, Ilona Mackiewicz, Agnieszka Szymaczek. Na zasłużony odpoczynek odeszły – Wiesława Łagiewka, Józefa Migodzińska, Krystyna Pakuła. Dziękujemy wszystkim emerytom za trud i pracę za wspólne chwile i miłe wspomnienia. I tak nastąpiły kolejne zmiany. O czystość zaczęły dbać – Marzanna Rączka, a kuchenne królestwo opanowała Elżbieta Worwąg wraz z Longiną Strugacz i Małgorzatą Całusińską. Lata mijały do naszego przedszkola przychodziły nowe dzieci, starszaki odchodziły do szkoły, zmieniał się personel pomocniczy. Mamy nowa panią dbającą o porządki – panią Barbarę Ślęzak. Królestwo w kuchni obejmowały kolejno – pani Barbara Orczyk, a od 2012r najsmaczniejsze obiady na świecie gotuje pani Marzena Adamus – nasza zawsze uśmiechnięta królowa rondla i patelni. Mijają kolejne dni, miesiące, lata, mamy nową panią dyrektor – Agnieszkę Szymaczek. Pod jej rządami nastąpiły ogromne zmiany – mamy nowe meble, pięknie ukwiecony teren, kolorowe klasy. Nasze przedszkole współpracuje z placówkami i instytucjami z terenu gminy oraz najbliższych okolic. Należy tu wymienić Szkołę Podstawową im.Kazimierza Pułaskiego, Gminny Ośrodek Kultury, Ośrodek Zdrowia, Koło Emerytów, Dom Dziecka w Chorzenicach. Corocznie organizujemy różne uroczystości przedszkolne. Nasi wychowankowie biorą udział w wielu konkursach zdobywając liczne nagrody. Wszystkie nagrody, dyplomy i wyróżnienia napawają nas wielką dumą. Obecnie połączono Gminne Przedszkole Publiczne ze Szkołą Podstawową im. Kazimierza Pułaskiego w Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Rędzinach, którego dyrektorem jest p. mgr Agnieszka Ryś. Mamy już pierwsze zmiany, nowy wizerunek zyskała nasza kuchnia, która została odnowiona, pomalowano ściany, wymieniono meble. Czas mija, a my zawsze staramy się, by nasze przedszkole było drugim domem naszych wychowanków.
Skip to content