Dyrektor  - mgr Agnieszka Ryś

Wicedyrektor - mgr Dorota Łukasik

Wychowawcy poszczególnych grup wiekowych:

grupa dzieci 3-letnich - mgr Grażyna Wieczorek

grupa dzieci 4-letnich –mgr Małgorzata Lipińska

grupa dzieci 5,6-letnich – mgr Urszula Gieroba, Dorota Kromołowska

grupa dzieci 6-letnich –mgr Urszula Gorzędowska, mgr Agnieszka Trzcionkowska

Skip to content