Dyrektor  - mgr Agnieszka Ryś

Wicedyrektor - mgr Dorota Łukasik

Wychowawcy poszczególnych grup wiekowych:

grupa dzieci 3-letnich –  mgr Dorota Kromołowska

grupa dzieci 4-letnich –mgr Urszula Gorzędowska

grupa dzieci 5,6-letnich – mgr Grażyna Wieczorek, mgr Magdalena Miller

grupa dzieci 6-letnich –   mgr Małgorzata  Lipińska, mgr Klaudia Staszczyk

Skip to content