Dyrektor  - mgr Agnieszka Ryś

Wicedyrektor - mgr Dorota Łukasik

Wychowawcy poszczególnych grup wiekowych:

grupa dzieci 3-letnich –  mgr Małgorzata  Lipińska

grupa dzieci 4-letnich –mgr Dorota Kromołowska, mgr Magdalena Miller

grupa dzieci 5,6-letnich –mgr Klaudia Staszczyk, mgr Agnieszka Rudzińska

grupa dzieci 6-letnich – mgr Urszula Gorzędowska, mgr Grażyna Wieczorek