Dyrektor  - mgr Agnieszka Ryś

Wicedyrektor - mgr Dorota Łukasik

Wychowawcy poszczególnych grup wiekowych:

grupa dzieci 3-letnich -mgr Małgorzata Lipińska

grupa dzieci 4-letnich –mgr Dorota Kromołowska, mgr Edyta Janik

grupa dzieci 5,6-letnich – mgr Urszula Gorzędowska, mgr Agnieszka Trzcionkowska

grupa dzieci 6-letnich – mgr Grażyna Wieczorek, mgr Edyta Palacz

Skip to content