4 marca 2019

Rekrutacja do szkół średnich

Doradztwo zawodowe Informacje dla rodziców i uczniów VIII kl. SP i III kl. G.
  1. Informacje na temat rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020
WWW.men.gov.pl/rekrutacja WWW.8klasista.ore.edu.pl WWW.kuratorium.katowice.pl Informacje dotyczące terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego odpowiednio dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów ( załączniki) WAŻNE !!! Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 134 ustawy Prawo oświatowe ( od 16 lipca 2019 r. do 24 lipca 2019 r.)
  1. Informacje na temat egzaminów po gimnazjum i szkole podstawowej.
WWW.oke.jaworzno.pl Informacje dotyczące terminów, szczegółowy opis, testy egzaminacyjne z poprzednich lat ( zalecane do przejrzenia ). WAŻNE !!! Proszę pamiętać, że na egzaminy zewnętrzne uczniowie mogą mieć ze sobą tylko butelkę wody, długopis lub pióro z czarnym wkładem/atramentem oraz linijkę ( na matematykę). Nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
  1. Informacje na temat wyboru zawodu
WWW.womczest.edu.pl/wybieram-zawod/ Informacje dotyczące szkół branżowych i techników ze stroną dotyczącą rekrutacji, krótkie filmy o zawodach.
  1. Strona do logowania dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych
WWW.slaskie.edu.com.pl/kandydat
  1. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2018/2019. ( załączniki)
WWW.kuratorium.katowice.pl Małgorzata Dondela-Wosik