13 listopada 2023

Warsztaty “Obraz siebie – rola samooceny w trafnym wyborze zawodu/wybranym kierunku kształcenia”

W dniu 13 listopada pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Częstochowie przeprowadzili warsztaty aktywizujące z uczniami klas siódmych zatytułowane "Obraz siebie - rola samooceny w trafnym wyborze zawodu/wybranym kierunku kształcenia". Po zajęciach odbyły się indywidualne konsultacje i porady dla uczniów.
Skip to content