29 października 2022

Pamięć o Powstańcach Warszawskich

To już po raz drugi uczniowie naszej szkoły klas I – VII wzięli udział w projekcie „BOHATERON”. Celem tej ogólnopolskiej kampanii jest uhonorowanie i upamiętnienie uczestników Powstania Warszawskiego. Realizując ten program nauczyciele przeprowadzili lekcje z wykorzystaniem filmów, mających przybliżyć dzieje tego niezwykłego zrywu narodowego. Następnie uczniowie na lekcjach historii i godzinach z wychowawcą samodzielnie formułowali życzenia i podziękowania dla powstańców. Uczniowie wykazali się wielkim zaangażowaniem, nie tylko pisali podziękowania i serdeczności dla bohaterów tamtych czasów, ale także nagrywali filmy z recytacją wierszy o powstaniu. Przygotowane materiały zostały zamieszczone na specjalnej platformie ” BOHATERON”. Dzięki temu nasza szkoła znalazła się na mapie Polski, jako ta placówka, która wzięła udział w kampanii. Chwała bohaterom powstania, a wielkie podziękowania i słowa uznania dla naszych uczniów, którzy z tak wielkim zaangażowaniem i zrozumieniem podeszli do tego zadania, bo przecież historia to pamięć młodych pokoleń o przeszłości. Zaangażowanie w program stało się dowodem na to, że zarówno nauczyciele jak i uczniowie ZSP nr 2 w Rędzinach chcą promować patriotyczne postawy i tożsamość narodową , a także tworzyć wspólnotę pamiętającą o historii naszego kraju i jego bohaterach nie tylko w rocznicę wydarzeń. Aby zobaczyć zamieszczone materiały naszych uczniów należy wejść na stronę https://dumnizpowstancow.pl/
Skip to content