29 października 2022

Gra edukacyjna na lekcji WOS- u

Bezpieczeństwo nieletnich i ich odpowiedzialność karna to tematy, które zagościły na lekcjach wiedzy o społeczeństwie. Uczniowie opowiadali na czym polega przemoc psychiczna i fizyczna. Podawali także przykłady cyberprzemocy. W trakcie zajęć ósmoklasiści dowiedzieli się jaka jest różnica między małoletnim a nieletnim oraz jakie grożą im konsekwencje w razie popełnienia wykroczeń i przestępstw. Uczniowie zapoznali się także z uprawnieniami Policji w stosunku do niepełnoletnich osób. Bogatsi o nową wiedzę wzięli udział w grze edukacyjnej „Włącz krytyczne myślenie” związanej tematycznie z omawianymi problemami.
Skip to content