28 października 2021

Pasowanie na Ucznia w kl.I

28 października 2021r. odbyło się Pasowanie na Ucznia. Podczas uroczystości uczniowie zaprezentowali liczne wiersze, odśpiewali piosenki oraz odpowiadali na pytania i zagadki, które przygotowali dla nich starsi koledzy ze szkoły. Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar szkoły ZSP nr 2 w Rędzinach i obiecali być dobrymi uczniami i dbać o dobre imię klasy i szkoły, tym samym zostali przyjęci w poczet uczniów naszej szkoły. Aktu ślubowania dokonała p. dyrektor Agnieszka Ryś. Potwierdzeniem tego wydarzenia było wręczenie dyplomów i legitymacji szkolnych. Uroczystość zakończono życzeniami i słodkim poczęstunkiem.
Skip to content