22 października 2021

Warsztaty zawodowe w kl. VII a, VII b i VIII

Z chwilą ukończenia szkoły podstawowej uczniowie muszą dokonać bardzo ważnego wyboru życiowego - wybrać odpowiednią dla siebie szkołę ponadpodstawową. Przed nimi staje konieczność wyboru dalszej drogi kształcenia. Podjęcie przez ucznia mądrej i trafnej decyzji dotyczącej wyboru zawodu nie jest zadaniem łatwym. Do decyzji tej należy ucznia przygotować, aby zwiększyć jego szansę na podjęcie trafnej, świadomej decyzji edukacyjnej. Z tą myślą w dniu 21.10. 2021 roku zostały zorganizowane w naszej szkole zajęcia warsztatowe dla uczniów klas: VII a, VII b i VIII, których celem było przygotowanie uczniów do podjęcia dobrej decyzji. Tematyka zajęć dotyczyła poznawania zawodów i wyboru dalszego kierunku kształcenia. Warsztaty poprowadzili trenerzy z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP w Częstochowie, a koordynatorem zajęć ze strony szkoły była pedagog szkolny Aleksandra Żaba-Stępień.
Skip to content