22 października 2021

Dzień Papieski w naszej szkole

22 października 2021 r. z okazji obchodów Dnia Papieskiego uczniowie kl. V b wraz z ks. Piotrem Sową przygotowali część artystyczną, w trakcie której przybliżyli życie i twórczość Karola Wojtyły. Papież przełomów, myśliciel i filozof, człowiek kultury, sztuki, poeta i aktor, miłośnik gór, człowiek pokoju i dialogu, niestrudzony pielgrzym, inspirator przemian na świecie, mistyk, człowiek wiary – JAN PAWEŁ II. Jego dziedzictwo intelektualne i duchowe do dnia dzisiejszego inspiruje do podejmowania działań w dziedzinie kultury, nauki i wychowania. Każdego roku pochylamy się nad Jego osobą. W tym roku również powróciliśmy do źródła, aby przypomnieć wszystkim, kim był św. Jan Paweł II. Na zakończenie uroczystości uczniowie zaśpiewali wspólnie utwór „Barka” – który był ulubioną pieśnią Ojca Świętego, aby tym samym uczcić jego pamięć.   wraz
Skip to content