19 października 2021

Przedszkole bierze udział w Międzynarodowym Projekcie “Piękna Nasza Polska Cała”

Nasze Przedszkolaki w roku szkolnym 2021/2022 biorą udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym "Piękna Nasza Polska Cała". Głównymi założeniami projektu są: kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski, kształtowanie szacunku dla własnego państwa     oraz poczucia tożsamości narodowej, dostrzeganie piękna i wartości dorobku polskiej nauki i kultury, poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu, dostrzeganie piękna ojczystego miejsca, uwrażliwienie na piękno języka polskiego, zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną, budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem, okazywanie szacunku członkom rodziny i osobom z bliskiego otoczenia, rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomoc, kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw - znajomości swojej wartości jako człowieka.
Skip to content