5 października 2021

Śladami po Jurze Krakowsko – Częstochowskiej

15.09.2021r. uczniowie klasy 4,5a i 5b uczestniczyli w wycieczce krajoznawczej do Ojcowa i Pieskowej Skały. Pod opieką nauczycieli p. Iwony Dudek, p. B. Gulińskiej, p. B. Migoń oraz p. J. Mistarza uczniowie poznawali najpiękniejsze miejsca szlaku Orlich Gniazd. Na początku młodzi turyści odkrywali tajniki Jaskini Nietoperzowej, mogli podziwiać stalaktyty, stagnity i stalagnaty, z wielka ciekawością przyglądali się nietoperzom i wsłuchiwali w słowa przewodnika, który opowiadał o historii i budowie geologicznej tej jaskini. Udając się w kierunku Doliny Prądnika uczniowie mieli okazję podziwiać Bramę Krakowską, czyli kompleks skał wyznaczających dawniej kupcom drogę z Krakowa na Śląsk. Nie obyło się również bez wizyty przy Źródełku Miłości, gdzie każdy z nadzieją na wielkie, niegasnące uczucie zanurzał dłonie. Dolina Prądnika zawiodła młodych odkrywców do zamku w Pieskowej Skale, przed którym na straży , samotnie stoi skała zwana Maczugą Herkulesa. Każdy chciał zrobić sobie zdjęcie przy tej monumentalnej skale, tym bardziej że wg. Legendy wzniosły ją diabły na polecenie samego Pana Twardowskiego. O tym, że pierwotny zamek w Pieskowej Skale na Szlaku Orlich Gniazd wzniósł Kazimierz Wielki doskonale wiedzieli piątoklasiści z lekcji historii, czym zachwycili uczącą ich p. B. Gulińską. Zachowanie uczniów oraz ich wielka aprobata udowodniły po raz kolejny, że poznawanie przyrody, geografii i historii poprzez doświadczenie jest jedną z najlepszych form edukacji. Należy dodać, iż wycieczka świetnie wpisała się w realizowany przez p. J. Mistarza program „Poznajemy Świat”, którego głównymi celami jest nie tylko poznawanie otaczającej przyrody, lecz także rozwijanie umiejętności społecznych dzieci poprzez kształtowanie postawy otwartości wobec siebie i innych ludzi, oraz stworzenie warunków do wielozmysłowego odkrywania otaczającego ich świata. W drodze powrotnej pełni wrażeń uczniowie brali udział w quizie o poznanych zabytkach przyrody i historii .
Skip to content