19 sierpnia 2021

DOBRY START

DOBRY START
Od 1 lipca wnioski o 300 zł w ramach programu dobry start można składać wyłącznie elektronicznie.
Wychodząc na przeciw potrzebom mieszkańców w dniu 1 września 2021 r. (środa) w godz. 9:00-14:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rędzinach, przy ul. Wolności 126, będą dyżurować pracownicy ZUS.
Podczas dyżuru pracowników ZUS będzie można:
• założyć profil PUE (podczas zakładania profilu potrzebny jest dokument tożsamości);
• wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożenia wniosku 300+;
• wysłać wniosek o świadczenie Dobry Start przy wsparciu pracowników ZUS.
Aby wszystko przebiegło sprawnie, mieszkańcy powinni mieć ze sobą:
- dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
- adres poczty mejlowej,
- numer rachunku bankowego, na który ma być przekazane świadczenie,
- nr PESEL dzieci,
- dane szkół (nazwa i adres szkoły).
Do świadczenia uprawnieni są rodzice dzieci i młodzieży uczącej się. Za obsługę programu odpowiedzialny jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Skip to content