10 czerwca 2020

Dyżur wakacyjny przedszkole

Przedszkole wchodzące w skład naszego Zespołu będzie pełniło dyżur w czasie tegorocznych wakacji w miesiącu sierpniu. Niezbędne dokumenty będzie można składać od 15 czerwca, wyłączając dni między 16 a 18 czerwca (dni egzaminów ósmoklasisty). Rekrutacja potrwa do 26 czerwca. Rodzice/ opiekunowie muszą w tym przedziale czasowym wypełnić i przesłać drogą mailową lub złożyć w sekretariacie naszego Zespołu (godz. 8.00-13.00): deklarację o uczęszczaniu dziecka do przedszkola, oświadczenie oraz klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na pomiar temperatury ciała u dziecka wykazującego niepokojące objawy (załączamy je poniżej).
Wypełnione druki można przesłać drogą elektroniczną na adres:
e- mail zsp2@redziny.pl