14 kwietnia 2020

Święto Chrztu Polski

W lutym zeszłego roku Sejm przyjął ustawę zakładającą ustanowienie dnia 14 kwietnia państwowym Świętem Chrztu Polski. Ustawa głosi, że dzień 14 kwietnia ustanawia się Świętem Chrztu Polski w celu upamiętnienia tego wydarzenia, "zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, uznawanej za początek Państwa Polskiego". Akt przyjęcia chrztu uważa się za symboliczny początek państwa oraz polskiego Kościoła katolickiego. Do chrztu Polski doszło w 966 r. Wtedy to książę Mieszko I został katolikiem, a Polska stała się państwem chrześcijańskim uznawanym przez swoich sąsiadów. Decyzja ta wpisała Polskę w krąg cywilizacji łacińskiej i jest uważana za jedno z najważniejszych wydarzeń w historii naszego kraju. Nie jest znana dokładna data chrztu Polski. Przyjmuje się, że było to 14 kwietnia 966 r. Na ten dzień przypadła Wielka Sobota, która tradycyjnie była dniem, kiedy udzielano chrztów