26 marca 2020

INFORMACJA DLA RODZICÓW

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo Ze względu na zawieszenie zajęć w szkole, zgodnie z zaleceniem MEN, pragniemy podzielić się sugestiami dotyczącymi nauki dzieci w domu.

Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu?

1. Wspierać dzieci w utrzymaniu „szkolnego” trybu dnia, czyli wstawania o tej samej porze i nauki w godzinach odbywania zajęć w szkole (wykonywania zalecanych zadań lub odbywania zajęć z nauczycielami online).

2. W miarę możliwości zapewnić miejsce do nauki sprzyjające skupieniu i efektywnej pracy.

3. Zachęcać dzieci do higienicznego trybu nauki (poranna higiena, śniadanie, krótkie przerwy w czasie nauki, najlepiej ruchowe).

4. Ograniczać czynniki zakłócające naukę, np. korzystanie przez dzieci z różnych form rozrywki w czasie przerw w nauce (gry, You Tube, portale), nie obciążać dzieci w czasie przeznaczonym na naukę innymi obowiązkami.

Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą?

1. Okazywać zainteresowanie nauką swoich dzieci, ich sukcesami i trudnościami.

2. Chwalić swoje dzieci za wytrwałość i systematyczność.

3. Uświadamiać uczniom wartość i znaczenie odbywania nauki w domu dla ich wiedzy i umiejętności.

Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci?

1. Monitorować cel i czas korzystania przez dzieci z sieci internetowej.

2. Zachęcać do odpowiedzialnego, bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z Internetu. Jeżeli będziecie Państwo potrzebowali naszej pomocy, informacji, wsparcia w związku ze zdalnym nauczaniem lub sprawami wychowawczymi, prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub przez e-dziennik. Udzielimy ich w miarę naszych możliwości.

zsp2@redziny.pl