5 marca 2020

MÓJ DOM, MOJA SZKOŁA, MOJA MAŁA OJCZYZNA- DZIEŃ PATRONA SZKOŁY

Dnia 4 marca 2020 r. obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły. Pamięć o Kazimierzu Pułaskim uczciliśmy montażem słowno-muzycznym przygotowanym przez klasę II oraz VIII pod kierunkiem p. Joanny Kmiecik i p. Anny Malczewskiej. Wiersze, piosenki patriotyczne oraz prezentacja multimedialna przybliżyły całej społeczności szkolnej biografię patrona oraz jego niezłomną postawę życiową. Była to piękna lekcja historii. Na zakończenie uroczystości z okazji imienin i urodzin naszego Patrona Pani Dyrektor obdarowała wszystkich uczniów słodkościami. Patronem naszej szkoły jest dowódca wojsk konfederacji barskiej, generał wojsk Stanów Zjednoczonych, bohater dwóch narodów: Polski i Ameryki, ostatni rycerz Europy. Walką o wolność było całe jego życie. Kazimierz Pułaski zmarł mając zaledwie 34 lata, a pozostawił nam wiele drogowskazów, którymi warto podążać w życiu: wiara, siła, męstwo, odwaga, honor, umiłowanie ojczyzny. A wszystko zaczęło się w domu w Winiarach, gdzie stawiał swoje pierwsze kroki, w szkole parafialnej, gdzie poznawał pierwsze litery.... To właśnie w moim domu, gdzie stawiam pierwsze kroki, w mojej szkole, gdzie poznaję pierwsze litery, tu w Rędzinach, w mojej małej ojczyźnie, dzieją się naprawdę ważne rzeczy. Dzień po dniu, najpierw jako dzieci, później rodzice, wreszcie dziadkowie, zapisujemy kolejne karty historii tego regionu, a które odkrywamy jako uczniowie i nauczyciele z szacunkiem i dumą wobec dziedzictwa pokoleń.