4 marca 2020

WARSZTATY W KLASACH V-VI

W dniu 3 marca 2020 roku uczniowie klas Va i Vb oraz VI uczestniczyli w warsztatach, które poprowadziła Aleksandra Papaj - psycholog z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Częstochowie. Uczniowie z klas piątych pracując w grupach ćwiczyli wzajemne relacje, uczyli się akceptacji zachowania innych osób i poszanowania koleżanek i kolegów. Zajęcia w klasie VI poświęcone były cyberbezpieczeństwu i cyberprzemocy. Uczniowie dowiedzieli się, jakie zagrożenia mogą czyhać na nich w sieci i jak im zapobiegać. Ponadto zostali uświadomieni, jakie konsekwencje grożą osobom, które stosują cyberprzemoc.