25 lutego 2020

Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020- 2030

Szanowni Państwo, w związku z rozpoczętymi konsultacjami społecznymi dla Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020- 2030 zwracamy się do Państwa z prośbą o czynny udział w konsultacjach poprzez złożenie jak największej liczby uwag do Programu. Formularz zgłaszania uwag do pobrania w załączniku. Wypełniony formularz można zostawić w sekretariacie zespołu lub przekazać drogą elektroniczną lub pocztową na wskazany we formularzu adres. Wszelkie informacje dotyczące sposobu wypełniania oraz przesyłania formularzy a także Program budowy 100 obwodnic na lata 2020- 2030 znajdą się w załączniku. Formularz_zgłaszania_uwag__100_obwodnic Informacja_na_temat_przetwarzania_danych_osobowych_100o bwodnic Projekt_Programu_Budowy_100_Obwodnic_na_lata_2020-2030