6 lutego 2020

STOP CYBERPRZEMOCY!

3 lutego podczas zebrań z rodzicami odbyło się spotkanie z panią psycholog Aleksandrą Papaj, która pracuje w Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Częstochowie. Temat spotkania brzmiał: ,,Bezpieczeństwo w przestrzeni wirtualnej". Poruszone zostały ważne zagadnienia związane z zachowaniem dzieci w przestrzeni wirtualnej, za które pełną odpowiedzialność ponoszą rodzice. Wszyscy musimy być czujni i reagować na wszelkie przejawy cyberprzemocy!!!