31 grudnia 2019

WIZYTA FUNKCJONARIUSZY POLICJI

W grudniu odbyło się spotkanie klas I- III z policjantami, podczas którego rozmawialiśmy na temat bezpieczeństwa na drodze — dzieci zostały pouczone, jak ważne jest przestrzeganie zasady ruchu drogowego. Również poruszono temat bezpieczeństwa w szkole -szczególnie omówiono właściwe zachowanie uczniów podczas zajęć szkolnych, w kontaktach z kolegami. Również kolejny raz mieliśmy okazję utrwalić sobie zasady udzielania pierwszej pomocy poprzez ćwiczenia z fantomami i pod czujnym okiem przybyłych gości. Dziękujemy za tak pouczającą lekcję!