8 listopada 2019

ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, a wraz z nią uroczyste świętowanie tego wielkiego wydarzenia co roku wpisuje się w kalendarz szkolnych uroczystości ZSP nr 2 w Rędzinach. 8 listopada cała społeczność szkolna włączyła się w akcję "Szkoła do hymnu” o symbolicznej godzinie 11.11 odśpiewaliśmy wspólnie 4 zwrotki naszego hymnu narodowego. Wspólny śpiew poprzedzony został uroczystą akademią pt. "Dopóty Polska żyje, dopóki w sercach naszych” przygotowaną przez uczniów klasy 3a i 7 pod opieką wychowawców p. Anny Ferdyczak i p. Iwony Dudek. Montaż słowno – muzyczny przypomniał nam dni niewoli Polski, walkę o wyzwolenie i nade wszystko bohaterstwo i umiłowanie Ojczyzny wielu pokoleń Polaków, którzy oddali swe życie w walce o Niepodległość. Cała uroczystość była wielką lekcją historii i patriotyzmu!