5 listopada 2019

Z WIZYTĄ W CEMEX

Uczniowie klasy siódmej ZSP nr 2 byli w ramach doradztwa zawodowego na wycieczce w Cementowni Rudniki. Celem wycieczki było poznanie jednego z największych zakładów przemysłowych działających na terenie gminy Rędziny. Wizyta rozpoczęła się od szkolenia z zakresu BHP oraz prezentacji multimedialnej na temat historii i działalności Cementowni Rudniki. Naszym przewodnikiem była Pani Edyta Teperska, która oprowadziła nas po zakładzie pracy i w bardzo ciekawy i przystępny sposób opowiadała o procesie produkcyjnym. Uczniowie z ciekawością słuchali jak powstaje cement, beton towarowy, kruszywa i produkty pokrewne. Siódmoklasiści dowiedzieli się również, jakie wykształcenie należy posiadać, aby móc pracować w Cemex. Wszyscy uczestnicy wycieczki otrzymali książki i ulotki reklamowe. lotki reklamowe.