29 października 2019

ZAJĘCIA WARSZTATOWE

25.10. 2019 r. odbyły się w naszej szkole zajęcia warsztatowe realizowane przez pracowników Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Częstochowie. W klasach I-III dotyczyły one radzenia sobie z agresją natomiast w klasie VII i VIII były to zajęcia aktywizujące, ułatwiające podjęcie decyzji zawodowej dotyczącej dalszej drogi kształcenia. Oba spotkania spotkały się z wielkim zainteresowaniem wśród uczniów i stały się przyczynkiem do zastanowienia się nad własnym zachowaniem i przyszłością.