14 grudnia 2018

Od węgla, do atomu i z Ziemi do gwiazd

Od węgla, do atomu i z Ziemi do gwiazd – w taką podróż 12 grudnia zabrało naszych uczniów Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. Wyjazd odbył się w ramach realizowanego przez naszą gminę projektu unijnego „Kompetencje przyszłości – rozwój szkół w Gminie Rędziny”, który w 100% pokrył koszty wyjazdu uczniów. Dotykiem, zabawą, doświadczeniami i eksperymentami mogli oni poznać zasady przyrody, prawa nauki, związane z nimi wynalazki – wszystko co pozwoliło zbudować cywilizację, w której żyjemy. Przetwarzanie energii, Mikroświat-Makroświat, lot na Międzynarodową Stację Kosmiczną, seans w 3D w Planetarium dostarczyły wielu inspirujących wrażeń naszym uczniom. Takie zajęcia to wspaniała forma rozwijania zainteresowań.