27 listopada 2018

Wyjazd do Osikowej Doliny

23 listopada uczniowie klas 1, 2a, 2b SP wspólnie z wychowawcami uczestniczyli w warsztatach plastycznych na temat: Symbole narodowe. Zadaniem uczniów było wykonanie białego orła i kotyliona. Warsztaty były podsumowaniem realizowanej w klasach młodszych tematyki związanej z 100- rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zajęcia odbyły się w Koziegłowach w Osikowej Dolinie. Osikowe warsztaty okazały się wspaniałą formą edukacji, rozwoju kreatywności i zdolności manualnych. Były dla uczniów doskonałą zabawą.