18 listopada 2018

“Ojczyznę w sercu mam…”

13 listopada w naszym ZSP nr 2 w Rędzinach odbyło się podsumowanie gminnego konkursu plastycznego "Ojczyznę w sercu mam...", którego byliśmy organizatorem. Patronat nad konkursem objął wójt naszej gminy pan Paweł Militowski. Prace podzielone były na kategorie wiekowe: klasy I-III praca plastyczna, klasy IV-VI pocztówka z życzeniami dla Ojczyzny oraz klasy VII-VIII i oddziały gimnazjalne - plakat. Mieliśmy wielką przyjemność, że prace uczniów z ogromnym ciepłem i wrażliwością oceniała profesor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach pani Jola Jastrząb. Dziękujemy serdecznie! Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie zostali nagrodzeni!!! Prace przez nich wykonane są bardzo piękne!!! Możemy je podziwiać na korytarzu szkolnym, tworzyły też dekorację akademii z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości . Z tego miejsca dziękujemy wszystkim nauczycielom i rodzicom którzy zaangażowali się w konkurs: wspierali i pomagali i razem z dziećmi cieszyli się przy rozdaniu nagród. Dziękujemy również dyrektor ZSP nr 2, pani Agnieszce Ryś za pomoc, zaangażowanie i wielkie serce. /Organizatorki konkursu: Jolanta Wójcik, Anna Kopyto, Edyta Palacz/.
Lista uczniów biorących udział w konkursie i miejsca przez nich uzyskane: W kategorii praca plastyczna: I miejsce: Jakub Radecki kl. III SP w Koninie II miejsce: Piotr Malinowski kl. III ZSP nr 1 w Rędzinach III miejsce: Iga Janik kl. I SP w Koninie Wyróżnienie: Marcel Kręt kl. III ZSP w Kościelcu W kategorii „Kartka pocztowa”: I miejsce: Bartosz Jamrozik kl. V ZSP nr 2 w Rędzinach II miejsce: Adrian Dubiak kl. VI ZSP nr 2 w Rędzinach II miejsce: Jakub Michałowski kl. Va ZSP nr 1 w Rędzinach III miejsce: Joanna Gołda kl. IV ZSP w Kościelcu III miejsce: Marcel Sobieraj kl. IVb ZSP nr 2 w Rędzinach Wyróżnienie: Michał Korbela kl. IV ZSP nr 1 w Rędzinach Izabela Staszałek kl. IV SP w Koninie W kategorii „Plakat: I miejsce: Natalia Jagieła kl. III G ZSP nr 2 w Rędzinach II miejsce: Angelika Kolewińska kl. VII ZSP nr 1 w Rędzinach III miejsce: Aleksandra Lizoń kl. VII ZSP w Rudnikach Wyróżnienie: Adam Korbela kl. VII ZSP nr 1 w Rędzinach Tomasz Cierniak kl. III G ZSP w Rudnikach Patrycja Reterska kl. III G ZSP w Rudnikach Karol Jastrzębski kl. VII ZSP w Rudnikach Julia Leszczyna kl. III G ZSP nr 2 w Rędzinach Patryk Wychowaniec kl. VIII ZSP nr 2 w Rędzinach Oliwia Czyż kl. VIII SP w Koninie