15 listopada 2018

Życzenia dla Polski

Z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości uczniowie klas 1, 2a i 2b SP postanowili złożyć swojej Ojczyźnie życzenia. Słowa płynące z serc i umysłów uczniów zostały zapisane na własnoręcznie przez nich wykonanych kartach i laurkach. Życzeniem powtarzanym najczęściej było „ aby Polska była NIEPODLEGŁA do końca świata i jeszcze dłużej”. Wzruszające w swej prostocie, świadczące o rozwijającej się w młodych ludziach miłości do Ojczyzny, kształtującym się patriotyzmie były słowa „Kochamy Cię Polsko”.