14 listopada 2018

Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w ZSP nr 2 w Rędzinach. „ Ta, co nie zginęła” pod takim hasłem cała społeczność ZSP nr 2 w Rędzinach obchodziła uroczyście setną rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę. 9 listopada odbyła się akademia, w czasie której uczniowie z kl. I, VI, VIII i III b gimnazjalnej pod kierunkiem swoich wychowawców przedstawili montaż słowno – muzyczny, którym oddali hołd naszej Ojczyźnie – tej, co nie zginęła i po 123 latach niewoli odzyskała upragnioną Wolność. Główny nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie niewoli stale wychodził z inicjatywą walki za Ojczyznę. Uczniowie recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne, które pozwoliły zrozumieć uczucia walczących o niepodległość i były jednocześnie wyrazem ich patriotyzmu i umiłowania wolności, którą zgodnie ze słowami świętego Jana Pawła II „nie można tylko posiadać, trzeba ją stale zdobywać".