28 października 2018

Powiatowy Konkurs „ Kocham Cię, Polsko! ”

Konkurs zorganizowany został w roku upamiętniającym 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Głównym celem konkursu jest wychowanie do wartości i kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci. Nasze starszaki: Antosia Kołodziej z grupy 5-letniej, Łucja Jaruga i Alan Wiśniewski z grupy 6-letniej wykonali piękne prace plastyczne różnymi technikami, zgodnie z tematem konkursu. Prace dzieci zostaną zaprezentowane na wystawie w Miejskim Przedszkolu nr 7 oraz Samorządowym Ośrodku Doskonalenia w Częstochowie. Również nauczyciele mieli szansę się wykazać i opracować autorski scenariusz zajęć z zakresu wychowania patriotycznego dla dzieci ze starszych grup przedszkolnych. Tego zadania podjęły się nauczycielki grupy 6-letniej mgr Urszula Gorzędowska i mgr Grażyna Wieczorek.