13 października 2018

Dzień Edukacji Narodowej

„Bo nauczyciel jest kapitanem, co na okręcie dookoła świata płynie wraz z nami przez szkolne lata” 12 października w ZSP nr 2 uroczyście obchodzono Święto Edukacji Narodowej. Rozpoczęto od przemówienia Pani Dyrektor Agnieszki Ryś, która podziękowała nauczycielom i wszystkim pracownikom naszej placówki za pracę, zaangażowanie, budowanie pozytywnego wizerunku szkoły. Podkreśliła, zwracając się do nauczycieli, że zawód nauczyciela, to bardzo trudna i odpowiedzialna praca. Odpowiedzialna, bo kształtują oni młode pokolenie, wskazują drogę, i mają wpływ na ich charakter. Następnie uczniowie klasy IV a i IV b pod kierunkiem swoich wychowawców przygotowali część artystyczną, w której wierszem, piosenką, a nawet żartem dziękowali za trud, poświęcenie i cierpliwość, jaką okazują swoim podopiecznym. Na zakończenie Grono Pedagogiczne podziękowało swojej Pani Dyrektor A. Ryś oraz Pani wicedyrektor D. Łukasik za życzliwość, miłą, pełną domowego ciepła atmosferę, empatię, a przede wszystkim za ogromne serce – wręczając symboliczny kosz pełen kwiatów. Były też życzenia dla wszystkich nauczycieli i pracowników od przedstawicieli Rady Rodziców. Takie chwile pokazują wszystkim, jak wiele razem znaczymy jako społeczność szkolna.