18 września 2018

„MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”

W miesiącu wrześniu nasze przedszkole przystąpiło do międzynarodowego projektu „Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury”. Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy z przedszkolami oraz innymi placówkami oświatowymi w całej Polsce i za granicą. Projekt realizowany będzie w zakresie następującej tematyki: a) Mały Miś – czytające Przedszkolaki b) Mały Miś uczy samodzielności c)100-lecie niepodległości. Pokaż radość Przedszkolaku d) Kulinarne warsztaty z Małym Misiem e) Mały Miś i Dzień Bezpiecznego Internetu f) Kuferek Kreatywności Małego Misia g) Misiowe aktywności sportowe. I moduł projektu Mały Miś – czytające Przedszkolaki już rozpoczęty. Wprowadzamy dzieci w świat literatury, budzimy zaciekawienie książką poprzez zabawy, piosenki i twórczość plastyczną. Zachęcamy rodziców do głośnego czytania dzieciom, rozwijamy w ten sposób samodzielność, kreatywność i twórczą aktywność dzieci. Naszym przygodom w grupie dzieci 6-letnich będzie towarzyszył Miś Puszek, którego dzieci same wybrały i nadały mu imię. Kornel Makuszyński powiedział, iż: "Dom, gdzie znajduje się książka, jest przybytkiem słońca." Zaproście, dzisiaj proszę to słońce do Waszego domu wraz z pluszowym przyjacielem dzieci.