26 kwietnia 2018

Na Ludową nutkę

Dnia 25 kwietnia odbył się w naszym przedszkolu II Gminny Przegląd Piosenki Ludowej „Na Ludową nutkę”. Do Komisji Konkursowej powołano solistkę chóru i kierownika artystycznego Zespołu „Śląsk” Panią Dorotę Sitek, zaprzyjaźnionego z naszym przedszkolem muzyka Pana Roberta Śliwińskiego oraz Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Agatę Jarugę. Przybyłych gości witała Pani dyrektor naszego ZSP Pani Agnieszka Ryś, podziękowała wszystkim za przyjęcie zaproszenia do udziału w konkursie, którego celem jest upowszechnianie pieśni ludowych w naszym najbliższym środowisku. Złożyła również podziękowania nauczycielom za zorganizowanie i przygotowanie konkursu: p. Urszuli Gorzędowskiej, p. Agnieszce Rudzińskiej, p. Marzannie Jędrzejczyk-Pakule oraz p. Dorocie Kromołowskiej. W konkursie wyłoniono następujących laureatów: W kategorii dzieci 3-letnich: I miejsce zdobyli Jan Jasiński z przedszkola w ZSP nr 1 w Rędzinach oraz Milena Gaudy z naszego przedszkola. W kategorii dzieci 4-letnich: I miejsce zdobyła nasza wychowanka Zuzanna Kowal, II miejsce zdobyła Wiktoria Knapik z przedszkola w ZSP w Kościelcu, III miejsce otrzymali Jan Kołodziejczyk z przedszkola w ZSP w Rudnikach oraz Helena Szmidla z przedszkola w ZSP nr 1 w Rędzinach. W kategorii dzieci 5-letnich: I miejsce zdobyła Kalina Gwiazda-Fluks z przedszkola w ZSP w Rudnikach, II miejsce zajął nasz wychowanek Paweł Błaszczyk, III miejsce otrzymali Igor Augustyniak i Maja Krzyszczy-Grozik z przedszkola w ZSP w Kościelcu oraz Wiktoria Hereźniak z przedszkola w ZSP nr 1 w Rędzinach. W ostatniej kategorii dzieci 6-letnich: I miejsce otrzymała Zuzanna Piechowicz z przedszkola w ZSP w Kościelcu, II miejsce otrzymali Wera Mechelewska z Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Koninie oraz nasza wychowanka Lena Kosentka, III miejsce otrzymali Aleksander Stawarz z przedszkola w ZSP nr 1 w Rędzinach oraz Emilia Kołdon z przedszkola w ZSP w Rudnikach. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na ścieżce muzyczno-wokalnej i nie tylko!