18 kwietnia 2018

Spotkanie profilaktyczne

Dnia 17 kwietnia 2018 r. odbyło się spotkanie uczniów klas IV-VII i oddziałów gimnazjalnych z funkcjonariuszami Straży Granicznej z Pyrzowic. Prelekcja odbyła się w ramach programu wychowawczo – profilaktycznego. Spotkanie miało na celu uświadomienie uczniom, jakie negatywne skutki i konsekwencje niesie ze sobą zażywanie narkotyków. Prowadzący przybył w asyście z psem, który potrafi wytropić osoby mające przy sobie narkotyki lub takie, które miały z nimi niedawny kontakt. Zwrócono szczególną uwagę na sankcje prawne, jakie grożą osobom, także nieletnim posiadającym, rozprowadzającym czy produkującym środki odurzające. Obecny pies to labrador Rossi pracujący na lotnisku w Pyrzowicach, specjalnie przeszkolony do poszukiwań narkotyków. Ma już za sobą 9 lat pracy. Kiedy osłabnie mu węch zostanie ze swoim opiekunem i dostanie zasłużoną emeryturę na swoje utrzymanie. W dalszej części odbyło się spotkanie uczniów klas drugich oddziałów gimnazjalnych z funkcjonariuszami operacyjnymi Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Przeprowadzili oni prelekcję dotyczącą zachowań ryzykownych. Omówione zostały tematy związane z cyberprzemocą, konsekwencjami dotyczącymi niewłaściwych zachowań w sieci, w szkole i poza nią. Spotkanie dla uczniów zorganizowała dyrektor ZSP nr 2 w Rędzinach mgr Agnieszka Ryś.