4 kwietnia 2018

Ekologia

Konkursu dla Nauczycieli o tytuł: "Regionalnego lidera kształtowania postaw proekologicznych" Nasi nauczyciele z przedszkola: U. Gorzędowska, G.Wieczorek, M. Lipińska i A. Rudzińska przystąpili do Konkursu dla Nauczycieli o tytuł "Regionalnego lidera kształtowania postaw proekologicznych". Konkurs został zorganizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Częstochowie i wiąże się z szeroką promocją działań przedszkoli, szkół i placówek realizujących interesujące koncepcje edukacji ekologicznej. Nagrodzone prace konkursowe w postaci przedstawionej prezentacji zostaną zaprezentowane podczas konferencji podsumowującej, będą opublikowane na łamach „Częstochowskiego Biuletynu Oświatowego” i na stronie internetowej RODN „WOM” w ramach „Przykładów dobrej praktyki”. TRZYMAMY KCIUKI!!!