4 kwietnia 2018

Kto ty jesteś? Polak mały

Wszystkie dzieci z naszego przedszkola przystąpiły do konkursu plastycznego Kto ty jesteś? Polak mały. Jest to konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych organizowany w roku obchodów 100-lecia niepodległości Polski. Głównym celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych, popularyzowanie polskiej poezji wśród najmłodszych oraz rozwijanie możliwości twórczych najmłodszych dzieci. W każdej grupie wiekowej przeprowadzone zostały zajęcia tematyczne, dzieci utrwalały barwy narodowe, recytowały wiersze okolicznościowe, śpiewały hymn Mazurek Dąbrowskiego. Wszystkie prace konkursowe inspirowane zostały wierszem W. Bełzy Katechizm polskiego dziecka (Kto ty jesteś? Polak mały!). Konkurs jest trzyetapowy: W I – etapie przedszkolnym zwyciężyła praca dziecka 6-letniego Natalii Łapety, która zakwalifikowała się do II – etapu rejonowego. Zostanie on przeprowadzony do 20 kwietnia 2018 r. Etap rejonowy organizowany jest przez właściwą delegaturę Kuratorium Oświaty w Katowicach. III – etap wojewódzki przeprowadzony zostanie do 25 maja 2018r.
Życzymy powodzenia!!