26 marca 2018

Cyberprzemoc

Kontynuując cykl działań dotyczących cyberprzemocy i uzależnień z programu wychowawczo - profilaktycznego naszej szkoły, zorganizowane zostały dzisiaj warsztaty dla uczniów klas V - VII dotyczące problemu cyberprzemocy. Przeprowadził je trener z Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych. Uczniowie pod kierunkiem prowadzącego pracowali w grupach, wyciągali wnioski dotyczące niewłaściwych zachowań. Również rodzice wzięli udział w spotkaniu z trenerem pt.: „W świecie tabletów i smartfonów". Jest to ważny temat, ponieważ obecnie dzieci spędzają bardzo dużo czasu w wirtualnym świecie. Wszyscy musimy mieć świadomość, w jaki sposób postępować, aby nie zostać kiedyś ofiarą tego wirtualnego świata.