5 marca 2018

Święto Patrona Szkoły

5 marca obchodziliśmy w naszej szkole Święto Patrona Szkoły. Z tej okazji klasa VI pod opieką p. A. Malczewskiej przygotowała uroczysty apel pt.: Credo Kazimierza Pułaskiego. Podczas zaimprowizowanej lekcji historii, wybraliśmy się na wirtualny spacer do Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, gdzie przypomniane zostały losy naszego patrona i jego zasługi dla ojczyzny. Następnie przedstawiona została postać Kazimierza Pułaskiego jako wielkiego patrioty, wybitnego dowódcy i nieustraszonego żołnierza. Kazimierz Pułaski, ostatni rycerz Rzeczypospolitej, konfederat barski, ojciec amerykańskiej kawalerii, bohater dwóch narodów, zwraca się do nas z przesłaniem: wiara, wolność, honor, męstwo, umiłowanie ojczyzny- to nasze zwycięstwo.