7 grudnia 2017

Spotkanie z policją

W ramach realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego, nasza szkoła ZSP nr2 w Rędzinach prowadzi szeroki zakres działań związanych z bezpieczeństwem pod każdym względem Działania te ukierunkowane są przede wszystkim na wykształcenie już od najmłodszych lat właściwych postaw i mechanizmów obronnych wobec zagrożeń ze strony negatywnych zjawisk społecznych jak: alkoholizm, narkomania, przestępczość nieletnich, przemoc rówieśnicza, przemoc domowa itp. Działania takie prowadzone są we współpracy z Samodzielnym Pododdziałem Prewencji Policji w Częstochowie. Podczas spotkania z funkcjonariuszami policji uczniowie klas IV-VII i oddziałów gimnazjalnych dowiedzieli się jak unikać zagrożeń związanych z wiekiem dorastania, co to są czyny karalne, jakie są obowiązki świadka czynów zabronionych oraz jak dbać o własne bezpieczeństwo. Omawiane były również następujące zagadnienia: kiedy odpowiadamy za swoje postępowanie, przejawy oraz przykłady demoralizacji, czyny karalne, korzystanie z internetu i portali społecznościowych, użytkowanie telefonów komórkowych, zamieszczanie informacji i pobieranie plików z internetu, uczęszczanie do szkoły , Ponadto uczniowie zostali uświadomieni o tym, że od 13 roku życia odpowiadają za swoje czyny i ponoszą ich konsekwencje. Elementy profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej przekazane były podczas wyżej wymienionej prelekcji w sposób dostosowany do przedziału wiekowego odbiorców tak, aby nie stanowiły formy zachęty czy instruktażu. Młodzież została poinformowana o zagrożeniach wynikających z zażywania i rozprowadzania narkotyków, spożywania alkoholu oraz konsekwencjach zdrowotnych i prawnych takiego postępowania. Funkcjonariusze policji omówili uczniom skutecznie prowadzenie rozmów w sytuacjach, gdy ktoś namawia ich do popełnienia przestępstwa czy wykroczenia, a przede wszystkim, jaki wpływ ma popełnienie czynu karalnego na ich dalsze dorosłe życie. Na zakończenie spotkania uczniowie złożyli serdeczne podziękowanie prowadzącym za ciekawą i interesującą prelekcję, z której wynieśli wiele cennych informacji.